Grote Kampen

De grote kampen, 2 periodes van 7 dagen kamp voor kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar (van 2de kleuterklas tot 6de leerjaar)

Periode 1: van 3 juli tem 10 juli

Periode 2: van 13 tem 20 juli

Thema

Elk jaar een nieuw thema op een nieuwe locatie gaan deze kampen door op kampplaatsen van CJT, gaande van West-Vlaanderen over Antwerpen tot Limburg.

Een gevarieerd programma bestaande uit spelen, activiteiten en uitstappen op en rond de kampplaats, ingekleed in het jaarlijkse thema.

Enkele vaste waarden tussen de activiteiten: groot kampspel, bosspel, spel per groepje, dropping, dagtocht, zwemmen, fuif, kampvuur, …

Voorkamp

De dagen voor elke periode (van 1 tem 3 juli en 10 tem 13 juli) is de leiding, keuken en materiaalploeg reeds druk in de weer op de kampplaats om de kampen voor te bereiden, na de laatste dag van periode 2 is er een dagje nakamp om alles opgeruimd af te sluiten.

Groepjes

De kinderen worden opgedeeld in groepjes per leeftijdsgroepjes van jongens/meisjes en een groepje kleuters. Elk groepje krijg 2 à 3 vaste leiding gedurende het volledige kamp. Slapen, eten en meeste activiteiten gebeuren ook per groepje. Bij andere spelen worden de groepen dan weer gemengd.

Praktisch

Vertrek en aankomst gebeurt steeds vanuit Gent, daar gaat het met autocars richting kampplaats. Overnachten gebeurt in gebouwen.

Voor elke inschrijving gaat een huisbezoek vooraf, hier worden alle details meegegeven.