Over Sogeha

Wat ?

Sogeha is een vrijwilligersvereniging die tot doel stelt, kansarme kinderen een leuke vakantie aan te bieden, waar zij achteraf met plezier aan terugdenken. In september kunnen deze kinderen, net als hun klasgenootjes in de klas, ook vertellen over hun vakantie !

Hoe ?

Sogeha organiseert 3 vakantiekampen gedurende de zomervakantie voor onze kinderen, tijdens de rest van het jaar zijn er tal van activiteiten voor en met onze gastjes !

Waar ?

Sogeha is een Gentse vereniging, ons materiaalkot is gelegen te Zaffelare (Gent-Lochristi). Voor onze kampen trekken we door kampplaatsen van West-Vlaanderen tot Limburg.

Waarom ?

Naast deze hoofddoelstelling probeert Sogeha een vormende rol te spelen naar de leiding toe. Door samen en in groep op kamp te gaan met leiding met heel diverse levenswijzen, die toch voor een gemeenschappelijk doel vechten, proberen we ons steentje bij te dragen voor een meer harmonieuze samenleving.

Ook het wegwerken van vooroordelen tegenover kansarme ouders en kinderen, is één van onze betrachtingen.

Sogeha vzw heeft van bij het begin een grote verscheidenheid aan kinderen gehad. Kansarmoede beperkt zich immers niet enkel tot het financiële, deze mensen worden op vele levensdomeinen met problemen geconfronteerd. Financiële armoede en emotionele verwaarlozing zijn slechts enkele voorbeelden.

Sogeha vzw probeert niet nog maar eens de ouders met de vinger te wijzen, hen de schuld te geven van diezelfde problemen. Wij proberen enkel als partner van kansarmen op kamp te gaan met kinderen die door de maatschappij niet verwend worden.