Onze steunpunten

Enkele jaren geleden wilden we toch eens proberen op papier zetten wat Sogeha nu juist Sogeha maakte. Een niet zo eenvoudige taak. We hadden het over het “Sogehagevoel”, maar konden dit moeilijk uitleggen. Uiteindelijk kwamen we toch tot een aantal steunpunten. Geen strikte wetten of regels, maar eerder een houvast naar de toekomst toe.

De kinderen komen op de eerste plaats

Bij Sogeha komen de kinderen ALTIJD op de eerste plaats. Op kamp staat het amusement van de kinderen boven het eigen amusement. Aandacht geven en tijd maken voor de “gasten” is belangrijker dan het al dan niet slagen van een spel. Het is Sogeha zijn belangrijkste steunpunt, en tevens het meest moeilijke.

Kleine groepjes ingedeeld volgens leeftijd, met 2 leid(st)ers

Onze kinderen hebben veel nood aan aandacht en vriendschap. Om aan ieder kind van de groep die aandacht te kunnen geven, worden de kinderen in groepjes ingedeeld van circa 5 “gasten” met 2 leid(st)ers. Zo krijgen ook de “stille” kinderen voldoende aandacht.

Sogeha werkt alleen met vrijwilligers.

Enkel met vrijwilligers werken is een bewuste keuze. Sogeha vindt belangeloze inzet veel belangrijker dan professionalisme. Op die manier hebben we ook enkel leiding mee op kamp die er bewust voor kiest 10 dagen van zijn/haar vakantie in te vullen door zich met vol enthousiasme in te zetten voor onze “gasten”.

De leiding betaalt 25 euro kampbijdrage

Organisaties die zomervakanties organiseren, betalen de leiding een (al dan niet) kleine bijdrage voor hun werk als leid(st)er. Sogeha doet dit bewust niet en vraagt zelfs een kampbijdrage aan haar leiding. Zo proberen we enkel en alleen de enthousiaste mensen mee te krijgen op kamp. Bij Sogeha wordt de leiding “betaald” met de tevreden gezichtjes van de “gasten”, een betaalmiddel dat overigens veel blijvender is dan geld.

De “gasten” betalen een kampbijdrage afhankelijk van de mogelijkheden. Deze kampbijdrage kan zelfs nihil zijn

Sogeha wil te allen tijde rekening houden met de financiële mogelijkheden van de ouders, zonder daarin te naïef te zijn. Daarom is het huisbezoek ook een belangrijk deel van onze werking (zie verder). Het is vanzelfsprekend dat het kunnen op kamp gaan van de “gasten” veel belangrijker is dan het financiële aspect. Ook hier proberen wij de ouders opnieuw als partner te zien en niet als “profiteurs”. Een kampbijdrage kan schommelen van 75 euro tot gratis.

Voor elke activiteit met de gasten is er een huisbezoek

Voor het kamp en voor het carnavalsfeestje of superweekend worden de kinderen thuis bezocht. Op die manier krijgen wij een zicht op de thuissituatie (belangrijk voor het bepalen van de kampbijdrage) en een band met de ouders en de kinderen. Op deze huisbezoeken komen dikwijls specifieke noden of vragen naar boven (kleding, nakende verhuis, schoolproblemen,…). Hierop proberen wij een zo passend mogelijke reactie te geven, eventueel helpen wij hen de juiste instanties te vinden.

Voorkamp voor de leiding

Op het leidingweekend en het voorkamp worden alle spelen door de leiding uitgewerkt. Samen met de hoofdleiding worden de gasten verdeeld in kleine groepjes. Het is ook een eerste kennismaking met de nieuwe leiding en de periode bij uitstek om een goede kampsfeer op te bouwen. Sogeha beschouwt het voorkamp en het kamp als één geheel, het één kan onmogelijk zonder het andere.

Van de leiding wordt geen diploma gevraagd, enkel hun enthousiasme en belangeloze inzet voor de kinderen

Enthousiasme en inzet naar onze “gasten” toe zijn dé ingrediënten voor een goed kamp. Sogeha gelooft dat het “leiding geven” een groeiproces is. Bij Sogeha krijg je de kans om fouten te maken, en die te herstellen. Nieuwe leiding staat altijd samen met leiding die al een aantal jaren meegaat. Op die manier kunnen we het best de waarde, specifiek voor Sogeha, doorgeven.